ثبت شرکت - An Overview

به طور کلی شرکت های تجاری را می توان در انواع ذیل دسته بندی کرد :

بر همین اساس ثبت شرکتها تنها در اداره کل ثبت شرکتها مجاز است و برای همین منظور با مراجعه به آدرس اینترنتی این اداره کل می توانید برای ثبت شرکت خود اقدام کنید .

مدارکی که تایید شده پس از پرینت امضا شوند و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده از طریق پست به آدرس درج شده ارسال شود.

با توجه به نوع فعالیت شرکت باید موضوع آن در ادامه وارد شود و محدود و نامحدود بودن آن نیز تعیین گردد.

_در تنظیم صورتجلسه ی ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت،اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

کل هزینه ثبت موسسه با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

کل هزینه ثبت شرکت تعاونی با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

شرکتی است که از مالکینی حقیقی و click here حقوقی با سهام شراکت نقدی و غیر نقدی تشکیل یافته است. تفاوت این نوع از شرکت با شرکت های تجاری این است که تملک اصل سرمایه به افراد حقوقی انتقال داده نمی شود و هر یک از افراد تشکیل دهنده شرکت به تنهایی صاحب سرمایه خود می باشند اما تمامی فعالیت های شرکت به صورت مشترک اداره خواهد شد.

در ابتدا اطلاعات شخص متقاضی که شامل مواردی از جمله نام و نام خانوادگی، تابعیت، سمت و… است باید وارد شود.

هزینه ثبت شرکت در گرجستان هزینه ثبت شرکت در استرالیا هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود از صفر تا صد هزینه ی ثبت شرکت

_انتشار آگهی روزنامه ی رسمی نکات حائز اهمیت در رابطه با تغییر حق امضاء:

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی

در صورتی که شرکتی در ایران بدون اخذ مجوز، فعالیت کند و به ثبت نرسد فعالیت های شرکت غیرقانونی خواهد بود و با اقدامات قانونی امکان جریمه و حتی ممنوعیت فعالیت وجود دارد.

تشکیل شرکت در ایران باید در مرجع قانونی که طبق قوانین تعیین شده است باید انجام شود.

_مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی جهت اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *